Maak meer handen vrij voor betere zorgverlening door verbetering van bronregistratie!

Maak meer handen vrij voor betere zorgverlening door verbetering van bronregistr

Voor mensen, die van een dynamische werkomgeving houden, is de gezondheidszorg een prima omgeving: politiek, vergrijzing en vergroening houden de gemoederen in ziekenhuizen op grote schaal bezig en zullen dit de komende jaren ook blijven doen. Een mooi moment om weer eens na te gaan hoe er meer handen vrijgemaakt kunnen worden voor de echte taak: zorgverlening!

Van DBC naar DOT!

De nieuwste loot aan de regelgevingstak is heroriëntatie op de DBC's om deze transparanter te maken. Per 1 januari 2012 is het zover: dan treedt het programma DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) in werking. 30.000 DBC's worden omgevormd naar 4.000 nieuwe DBC's. Ook vervalt het huidige budgetsysteem met voorlopige uitkering van voorschotten. Het wordt vervangen door directe declaraties van de nieuwe DBC. De regelgever heeft dit verwoordt in prestaties belonen in ziekenhuizen.

Ziekenhuizen, die hiervoor nog niet gereed zijn, lopen potentieel miljoenen aan inkomsten mis als het proces rondom de registratie van zorg niet goed is ingeregeld binnen hun organisatie. De consequenties kunnen zijn:

  • Problemen met betalingen: ze komen te laat binnen, of helemaal niet.
  • Kostbaar herstel van gemaakte fouten, als dit tenminste nog mogelijk is.
  • Meer ontevreden patiënten en medewerkers.

Idealized Design: Hoe zou je het willen hebben?

Problemen kun je het beste bij de bron aanpakken. Zodra de nieuwe DBC's correct ingevoerd zijn en de procesketen verder correct werkt, dan komen de inkomsten automatisch binnen dankzij de nieuwe opzet van het declaratieproces.

Als je toch gaat sleutelen aan de DBC-registratie, dan is het goed eerst nog eens kort op een rij te zetten wat je precies wilt bereiken: het Idealized Design.

Ik noem een paar punten, die vaak genoemd worden:

  1. Correcte invoer van de nieuwe DBC's. 50% minder fouten en correcties dan nu.
  2. Inning van de betalingen 50% sneller dan nu.
  3. Verbetering van de patiënt en medewerkerstevredenheid.

Dat klinkt zeer ambitieus en complex. Is dat wel mogelijk? Dan heb ik goed nieuws voor u: dat is inderdaad mogelijk, want het DOT-programma, aangevuld met moderne tools en technieken, maakt deze eisen realistisch en daarmee goed bereikbaar. Door leentjebuur te spelen bij vergelijkbare vakgebieden en een beproefde aanpak te kiezen als Leap Frog Improvement: in kleine stapjes het resultaat steeds verder verbeteren, totdat u tevreden bent. En door een methode te kiezen als Net Promotor Score: (NPS) de motor voor autonome groei, innovatie en procesvernieuwing! en door een betrouwbaar adviesbureau te kiezen als Results2Match!

U denkt wat moet dat allemaal wel niet kosten? Een Quick Scan is gratis (in Nederland). Daarmee krijgt u tegen een gering risico inzicht wat deze totaal aanpak voor u kan betekenen en tegen welke investering.

Hans Lodder, Leap Frog Improvement expert

Leap Frog Improvement is de methode, die sprongsgewijs belangrijke verbeteringen doorvoert.

Mijn kracht is het samenbrengen van belangen en medewerkers en daarna iedereen optimaal te laten samenwerken.

Als Leap Frog Improvement expert besef ik dat er geen gouden sleutel bestaat, die alle deuren opent. De verbetering van werkprocessen is het doen van een groot aantal kleine stapjes in de goede richting, waarbij na elke stap geëvalueerd moet worden: wat is goed en wat is te verbeteren, dus wat gaan we nu verwezenlijken.

Op die wijze kan de optimale voortgang van mijn projecten worden gewaarborgd. Dit leidt altijd tot betere resultaten.

Ik maak de efficiëntie van de status quo bespreekbaar. Ook zie ik meer oplossingen en creëer effectievere vormen van samenwerking. Dat leidt altijd tot betere resultaten.

Meer weten, laat me weten hoe ik je kan benaderen, door me een bericht te sturen of bel me op 06-23937263.

Je kent iemand, die ook efficiëntie van de status quo bespreekbaar maakt. Waarom stuur je deze blog dan niet door? Namens haar of hem alvast bedankt!

Hans Lodder
Leap frog improvement expert

Spectaculair succes wordt altijd voorafgegaan door niet spectaculaire voorbereiding.

Maak meer handen vrij voor betere zorgverlening door verbetering van bronregistratie!


Back to top