De operationele kosten stijgen drastisch! Opties?

Defect: Hoe kan ik mijn bedrijf redden?

Ik krijg van klanten vaak te horen dat na de invoering van een ERP systeem de geplande voordelen uitblijven. Die tegenvallende voordelen, die banen kunnen kosten, blijven niet beperkt tot ERP systemen, maar komt breder voor. Ook wijzigingen van de markt van een bedrijf kan een goede reden zijn.

Ik werd laatst bij een bedrijf uitgenodigd, die 40% van hun activiteiten verkocht hadden. Aan de ICT was echter niets veranderd. Dan duurt het doorgaans niet lang voor er rode cijfers geschreven worden. Dan komen banen in gevaar. Dat was hier ook het geval.

Voorbeelden van potentieel gevaarlijke situaties

Andere voorbeelden, waar banen kunnen verdwijnen, zijn bijvoorbeeld:

 • Groei scenario
  Als een bedrijf een ERP systeem 'op de groei' gekocht heeft, dan zie je ook zo iets gebeuren. Want de toekomst ontwikkelt zich vaak anders dan gedacht.
 • De maatwerk oplossing
  Bij bedrijven veel maatwerk hebben toegepast, ERP of niet, ontdekken ook snel dat onderhoud voortdurend terugkomt.
 • Internet als nieuw marketing channnel
  Een bedrijf wil een nieuw verkoopkanaal inrichten, bijvoorbeeld via Internet. En dan blijkt de flexibiliteit dat niet toe te laten

Het is duidelijk dat er in al deze gevallen geen sprake is van een gouden sleutel die alle problemen in 1 keer verhelpt. Er is altijd een mix van (deel)oplossingen nodig. Het is dan altijd een enorme uitdaging om dan in deze specifieke situatie te duiken en na te gaan wat er allemaal wel en niet mogelijk is. En in welke volgorde dat gerealiseerd kan worden met het oog op het beste resultaat, cq. het minste risico geeft.

Voorbeelden van mogelijke oplossingen

Voorbeelden van mogelijke oplossingen, die de revue kunnen passeren, zijn:

 • Kwaliteit
  Kwaliteit kan gedefinieerd worden als levering is op tijd, levering is compleet, levering is nauwkeurig en levering is correct. Moet de kwaliteit omhoog of omlaag?
 • Operationele kosten
  De operationele kosten zijn te hoog. Moet er nu in efficiëntie geïnvesteerd worden? Of moet er juist uitbesteed gaan worden? Of is er al veel uitbesteed en is het weer tijd om het zelf te gaan doen? Moet de productie flexibeler ingericht worden met meer maatwerk, of juist heel simpel?
 • Processen en/of producten
  Valt er meer te verdienen met versimpelde producten en/of processen? Of is het beter meer geavanceerde processen in te richten en complexere producten te gaan verkopen?
 • Markt en assortiment
  Zou een verandering van markt of een een verandering van assortiment het antwoord zijn?
 • Wijziging van de organisatie
  Moeten we de organisatie versimpelen? Of moeten we juist een nieuwe afdeling inrichten, waar de vernieuwde producten gemaakt gaan worden?
 • Business versus IT
  Is er sprake van irritatie tussen business en IT? Waarom? En wat kan men eraan doen?
 • Commercie versus operatie
  De commercie ziet voortdurend kansen, die in de praktijk echter zeer kostbaar of niet uitvoerbaar zijn. De operatie ontplooit voortdurend initiatieven om goedkoper te kunnen werken, maar de commercie kan dergelijke kwalitatief slechte producten niet aan de markt slijten. Wat is waar? Waarom? En waar ligt het optimum?

Zo kan ik nog vele relevante voorbeelden geven. En elke organisatie heeft zijn eigen puzzel, die telkens weer anders opgelost moet worden.

Blijft u de veranderingen voor?

Hans Lodder, een geheel nieuwe ervaring in samenwerking

Ik creëer een geheel nieuwe ervaring in samenwerking binnen organisaties, door het doorbreken van de status quo. Dat leidt altijd tot betere resultaten. Al zo'n 20 jaar.

Na verloop van tijd slijten bepaalde patronen in. Sommige patronen zijn productief. Andere niet. Als de resultaten te ver afwijken van de verwachtingen kan dat je persoonlijk raken en je sterk beïnvloeden als persoon. Je vraagt je af of je wel de goede dingen doet en alles gedaan hebt wat je kunt doen. Hoelang ga je nog door? Dan ontstaat er een status quo.

Het doorbreken van de status quo en het creëren van een nieuwe ervaring in effectievere samenwerking in organisaties is wat ik doe. Dit leidt altijd tot betere resultaten. Al zo'n 20 jaar.

Meer weten, laat me weten hoe ik je kan benaderen, door me een bericht te sturen via Hans Lodder of bel me op 06-23937263.

Je kent iemand, die ook al van alles geprobeerd heeft. Waarom stuur je deze blog dan niet door? Namens haar of hem alvast bedankt!

Hans Lodder
Management consultant

Spectaculair succes wordt altijd voorafgegaan door niet spectaculaire voorbereiding.


Back to top